Міністерство фі­нансів України наказом від 19 квітня 2001 р. № 186 затвердило «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо­бов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємницт­ва». Він включає всього 25 синтетичних рахунків. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна. Стан розрахунків з різними підприємствами можна вста­новити за записами в журналі. Якщо у декларанта є неповнолітні діти, яким не присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, немає потреби зазначати серію та номер свідоцтва про народження такої дитини. Зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності (постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.12 р. № 64). Тобто існує можливість роздрукування його з обохRead More →