Медична карта стаціонарного хворого бланк

медична карта стаціонарного хворого бланк

Нині досить поширеним є «перехідний» шлях, коли за умов неналежного інформаційно- технічного забезпечення здійснюється опрацювання паперових документів та облікових форм за формальними алгоритмами та інструкціями. У перспективі цей шлях має бути замінений на автоматизовану обробку. Приймальне відділення скла­дається із приміщення для чекання, реєстратури, процедурного кабінету, кількох оглядових та діагностичних кабінетів, ізолято­ра, санпропускника, кабінету чергового лікаря, санвузла. Форму первинної облікової документації № 003-3/о “Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення” та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються. Перевіряють рівновагу ваг нульовим положенням грузила, закривають затвор. На ваги стелять чисту клейонку або аркуш паперу і пропонують пацієнтові стати на середину основи ваг обличчям до шкали. Післяопераційні інфекції є основною причиною ускладнень і зростання витрат на охорону здоров’я Запитання Яким був відсоток післяопераційних інфекцій у минулому році?

Міністерство юстиції повідомляє про нормативно-правові акти

Скачать DOC: f003_0.doc

Скачать PDF: MOU490_2014.pdf

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.