Приймальна квитанція бланк

приймальна квитанція бланк

Яке обмеження що- до обсягу виручки вiд реалiзацiї вста- новлено для таких пiдприємств? A. Один млн. гривень B. 500 тис. гривень C. 250 тис. гривень D. 750 тис. гривень E. 100 тис. гривень 124. У таблетковому цеху виготовля- ють тритурацiйнi таблетки. Назвiть цю сполуку: 4. Крок 2 Фармацiя (україномовний варiант) 2011 рiк 4 A. Фенол B. Iзоамiловий спирт C. Йодоформ D. Оцтовоетиловий ефiр E. Етилбензоат 31. Хворому з артерiальною гiпертензi- єю було призначено один з антигiпер- тензивних засобiв. Який iз зазначених гiпотензивних препаратiв йому протипоказаний? A. Анаприлiн B. Гiпотiазид C. Допегiт D. Раунатин E. Клофелiн 191. Деякi отрути внаслiдок окиснен- ня в органiзмi утворюють сполуки, що збiльшують їх токсичнiсть. Оберiть рослинну сировину, яку можна рекомендувати при такiй iн- токсикацiї: A. Корiнь перстачу B. Кореневище аїру C. Корiнь алтею D. Кореневище з коренями марени E. Корiнь оману 37. Дубильнi речовини проявляють в’я- жучу дiю i використовуються для лi- кування колiтiв, ентероколiтiв, дiареї. Типовая междуведомственная форма № ПК-17 Приемная квитанция на закупку эфиромасличных культур. Однак протиза- пальний ефект диклофенаку виявив- ся слабшим вiд очiкуваного внаслiдок фармакокiнетичної взаємодiї цих пре- паратiв. Типовая междуведомственная форма № ПК-18 Приемная квитанция на закупку сортовых семян овощей. Зміни графіка роботи здійснюються на підставі особистої заяви працівника, де зазначаються дата, час і тривалість підготовки та виконання обов’язків.

Бланк повідомлення про оплату, друк

Скачать PDF: 04.pdf

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.