Платіжна авансова відомість бланк бюджет україна

платіжна авансова відомість бланк бюджет україна

Якщо одна із цих умов не дотримується, видатки слід характеризувати як поточні. Стабілізаційний («буферний») кредит (БСФФ) — для фінансування запасів сировини в зв’язку з несприятливою кон’юнктурою на світових ринках (на 3—5 років). Починаючи з 1984 р. цей механізм не використовувався. Цей контракт також може бути укладений з метою гри на різниці курсової вартості активів. Варанти — це опціон на придбання певної кількості акцій (варант акцій) або облігацій (варант облігацій) за ціною виконання в будь-який момент часу до закінчення строку дії варанту. Вексельний кредит передбачає, що експортер укладає договір про продаж товару, а потім виставляє перевідний вексель на імпортера. Водночас, для з‘ясування достовірності відповідних даних у зазначеному звіті щодо надходжень в розрізі КЕКВ необхідно звірити їх значення з даними карток аналітичного обліку отриманих асигнувань. Для державних службовців та працівників установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань, при відрядженні за кордон встановлені граничні норми добових та відшкодування витрат на наймання житлового приміщення залежно від країни відрядження. Якщо відмітки про вибуття і прибуття в посвідченні на відрядження відсутні, то добові не виплачуються. З метою підтвердження перебування працівників установи у відрядженні, слід вибірково направити запити до місця відрядження, особливо у випадках відсутності печаток про прибуття або вибуття. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 — 26. «Залишок на кінець місяця за субрахунком 364» розраховується загальний та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Бланки первичного учета Украины БЕСПЛАТНО

Скачать PDF: 433_metod.pdf

Скачать PDF: SR_11_2014.pdf

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.