Особова картка по заробітній платі бланк

особова картка по заробітній платі бланк

Форма № инв-8 Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах і інших виробах. Про необхідність складання відомостей про нарахування зарплати за типовими формами ми нагадували, зокрема, тут. Форма № ОЗСГ-3 Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів. Форма N 9-НП Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти). Форма N 1-ТТН (нафтопродукт) Змінний звіт АЗС. Форма N 17-НП Журнал реєстрації результатів вимірювань СВКН. Форма N 33-НП Журнал реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла під охорону. Операції такого типу можуть впливати на суми податкових платежів працедавця до бюджету (податку на прибуток, ПДФО). Видається інший предмет спецодягу, придатний для використання (не обов’язково новий), замість непридатного або втраченого, при пред’явленні працівником акта вибуття. Форма N 24-НП Акт інвентаризації на АЗС. Форма N 25-НП Розпорядження про інвентаризацію. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки. Форма N 2-НП Акт перевірки ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС та зливання їх після перевірки до резервуарів. Типова форма № ОЗ-8 Акт про списання автотранспортних засобів. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом чет- вертого року навчання надається за їх бажан- ням додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Форма № 12 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи — підприємця безвісно відсутньою.

Бланки кадрових документів

Скачать RTF: gorsov_ispol.rtf

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.