Бланк журнал-ордер № 2 обліку бухгалтерського рахунку

бланк журнал-ордер № 2 обліку бухгалтерського рахунку

Тому кожен запис у Головну книгу роблять двічі: один раз на дебеті, другий — на кредиті відповідних рахунків. Інформація облікових регістрів використовується для складання фінансової звітності. Меморіальні ордери складають на спеціальних бланках або безпосередньо в документі, якщо на ньому відтворена форма ордера. Ця форма обліку передбачає подальшу реєстрацію меморіальних ордерів у реєстраційному журналі, де ведеться хронологічний облік господарських операцій. Всередині папки документи брошуруються по порядку їх запису в журналі-ордері або відомості. Форма обліку визначається такими ознаками: кількістю, структурою і зовнішнім виглядом облікових регістрів, послідовністю зв’язку між документами і регістрами, а також між самими регістрами і способом запису в них, тобто використанням тих чи інших технічних засобів. Вони поділяються на дебетові, що відображають обороти рахунків по дебету, та аналітичні. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою та змістом. Разом з тим, така форма обліку проста і зрозуміла, вона суттєво полегшує звіряння даних синтетичного й аналітичного обліку. Так, з метою посилення контролю за рухом і збереженням грошових коштів поряд із журналом за кредитовою ознакою ведуть допоміжні відомості за дебетом цих рахунків. При даній формі обліку використовують Журнали-ордери, реєстри і допоміжні відомості.

Методичні рекомендації, Форма, Наказ №390 от 04.06.2009, Про

Скачать RTF: Последняя_версия_правки_Сдано_в_печать_25_10_2006.rtf

Скачать DOC: Ведення_бухгалтерського_обліку.doc

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.