Бланк видаткової накладної на передачу товару

бланк видаткової накладної на передачу товару

Типова форма N ОЗ-4 Розрахунок амортизації по автотранспорту. Величина доходу від реалізації товарів для підприємств роздрібної торгівлі визначається за сумою виручки, одержаної від продажу товарів. Форма N ОЗСГ-3 Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. Форма № инв-19 Відомість результатів інвентаризації Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій Інвентаризаційна картка платника ПДВ Інвентаризаційний опис основних засобів. Якщо ж реалізація пального проводиться за допомогою талонів та смарт-карток, то на практиці видаткова накладна оформлюється під час передачі талонів та смарт-карток, що підтверджують перехід права на отримання придбаного дизтопливу. Представник митниці ДФС може бути призначений зберігачем майна у разі зберігання конфіскованого майна у власному приміщенні (на майданчику) митниці ДФС до моменту передачі майна для реалізації, знищення, утилізації, переробки або безоплатної передачі. Один примірник прибуткової накладної передається до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається власнику товарів або уповноваженій ним особі. Форма № 9 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Зразок типового договору

Скачать PDF: ДОГОВІР-ПРИЄДНАННЯ-ред.-23.02.2017.pdf

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.